MariCare Systems forbedrer helsetjenester og livskvalitet


benefits

MariCare er den ledende leverandøren av sensor- og pleieløsninger.

Siden introduksjonen i markedet i 2005 har Elsi Care Solution vært i front, og har blitt valgt til bruk i alders- og pleiehjem på grunn av sin ytelse og sine unike, nye funksjoner for bedre service og kvalitet.

Den største belønningen er at Elsi® Sensor-teknolog har vist seg å være det første og eneste systemet på markedet som kan redusere fall, støtte kostnadsbesparelser for kundene og bidra med løsninger for sikkerhet og velvære i henhold til de aktuelle utfordringer og krav.

På globalt nivå anslås det at antall personer over 60 år vil øke fra i underkant av 800 millioner i dag til i overkant av 2 milliarder i 2050.

Det finnes rett og slett ikke tilstrekkelig med penger, ressurser eller personell til å takle dette. Håndtering av daglige rutiner i omsorgsboliger tar for mye tid.

Ulykker som skjer i løpet av natten, er både vanskelig å fange opp og å forebygge med de løsninger som finnes i dag.

Kostnadsbesparelser er ekstremt vanskelig å oppnå med eksisterende løsninger.

Alt dette kan vi hos MariCare hjelpe deg å løse med vår Elsi Care Solution. Løsningen inkluderer den nyeste sensor- og omsorgsteknologi, av høyeste kvalitet og utprøvd og installert i mer enn 3000 omsorgsboliger for eldre.

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne, vennligst send oss meldingen din


1500 characters left