Denmark

FOA besøger Hillerød kommunes nye Plejecenter ”Skovhuset”. Intelligente gulve i plejeboliger giver bedre tryghed for beboere og personale. Teknologien kan også spotte sygdomme og sårbare situationer. http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=6B5176FC-D90F-47DF-8E40-8150CA0E06B9

FOA  trade union for staff working at Elderly Care homes in Denmark, visit the Danish municipality Hillerød’s new Elderly Care Home called ”Skovhuset”. Intelligent floors in nursing homes provide better security for the residents and staff. The technology can also spot diseases and vulnerable situations. http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=6B5176FC-D90F-47DF-8E40-8150CA0E06B9

Kontakt

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Geschäft verbessern können!


1500 characters left