Tapausesimerkki, Kustaankartanon vanhustenkeskus, Helsinki, Suomi


Elsi® Älylattian pilottiprojekti, jonka teki Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa vuosina 2006-2010, osoitti selvästi tämän järjestelmän edut. Paitsi kustannussäästöt kaikilla tutkituilla alueilla, myös suora palaute sekä hoitajilta ja asukkailta oli erittäin positiivista ja kannustavaa.

Jatkotutkimus Elsi® Älylattian tehokkuudesta tehtiin vuonna 2012 ja se osoitti, että: Palvelukoti, johon Elsi® systeemi oli asennettu, koettiin työpaikkana houkuttelevammaksi sairaanhoitajien keskuudessa mahdollistaen keskittymisen varsinaiseen hoitotyöhön asukkaiden tarpeet huomioiden.

Hoitohenkilöstö ja sukulaiset raportoivat hoidon olevan asukaslähtöisempää Elsi®-yksikössä verrattuna muihin yksiköihin. Apu ja aina tarvittaessa saatavilla olo ovat suuria elämänlaatuun vaikuttavia osatekijöitä.

costs reduced anim

injuries reduced anim

time saved anim

 

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme kaikissa lisätiedusteluissanne.


1500 characters left