Kund-case exempel, Kustaankartano vårdboende, Helsingfors Finland

Elsi® Sensorgolv pilotprojekt genomfört av Helsingfors-stad tillsammans med Aalto universitet mellan 2006-2010 visade tydligt på fördelarna med Elsi-lösningen. Inte bara kunde kostnadsbesparing göras, även feedback från sköterskor och boende var extremt positiv och uppmuntrande.

Vidare studier på effektiviteten av Elsi® Sensorgolv som genomfördes 2012 visade att: Vårdenheten utrustad med ett Elsi-system uppfattas som en mer attraktiv arbetsplats av sköterskor genom att mer tid och fokus kan läggas på mer kvalitativ vård av de boende.

Personal och anhöriga rapporterade en mer personlig vård i boenden utrustat med Elsi-system än andra boenden. Att veta att hjälp finns tillgängligt vid behov ökar tryggheten och livskvaliten.

costs reduced anim

injuries reduced anim

time saved anim

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left