eLEA AKTIIVISUUDEN ILMAISINJÄRJESTELMÄ TUO TURVAA JA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ IKÄIHMISTEN ASUMISEEN


Mari Care Oy:n ainutlaatuiset älylattiat ja kaatumisenilmaisimet tarjoavat turvaa tuhansien ikäihmisten asumiseen Suomessa ja ulkomailla. Uusin tuotteemme eLea aktiivisuuden ilmaisinjärjestelmä on saanut erinomaisen vastaanoton Kustaankartanon palvelukeskuksessa.

Vuodesta 2005 MariCare Oy:n Elsi® Älylattia on ollut alansa edelläkävijä, joka parantaa hoidon laatua ja tuo turvaa jo 3000 hoivakotiasunnossa. Järjestelmän hyödyt näkyvät loukkaantumisten vähenemisinä ja hoidon selkeinä kustannussäästöinä.

eLeaTM Activity Sensing – järjestelmä seuraa liikkeen tunnistimien ja aktiivisuusanturien avulla henkilön liikkumista, nukkumista, syömistä, ulkoilua ja WC-käyntejä. Asukkaan kaatumisesta lähtee välitön hälytys haluttuun puhelimeen. eLean etäyhteyden välittämä tieto kertoo hoitajille tai omaisille esimerkiksi ikäihmisen liiallisesta tai liian vähäisestä unesta, ulkoilusta ja kylpyhuonekäyntien määrästä. Yksilöllisten aktiivisuuden raja-arvojen ylittyminen johtaa hälytyksiin. eLea on huomaamaton ja asukkaan yksityisyyttä kunnioittava aina läsnä oleva asumisen apu.

eLea tuo palveluasumiseen selkeitä kustannussäästöjä, kun poikkeamat normaalista päivärutiinista ja muutokset asukkaan aktiivisuudessa sekä kaatumiset havaitaan varhain. Se myös säästää hoidon rajallisia resursseja, kun rutiinitarkastukset vähenevät ja henkilökunta voi keskittyä aitoon hoivatyöhön. eLea tarjoaa työkaluja myös ennaltaehkäisevään hoitoon. Kotikäytössä eLea mahdollistaa omassa kodissa asumisen kolmesta viiteen lisävuodella.

Elsi älylattia soveltuu uusiin ja remontoitaviin tiloihin. eLea taas on paras vaihtoehto olemassa oleviin koteihin ja palvelutaloihin. eLea myös turvaa asukasta märkätiloissa, joihin Elsi Älylattia ei sovellu.

Kiitettävä arvosana Kustaankartanon palvelukeskuksesta

eLea Activity Sensing -järjestelmää on pilotoitu Helsingin kaupungin Kustaankartanon palvelukeskuksen H-talossa helmikuusta 2017. Palvelukeskuksen muilla osastoilla on jo pitkään saatu hyviä kokemuksia Elsi Care Solution -älylattiasta. Langaton ja helposti asennettava eLea oli oiva ja kustannustehokas ratkaisu H-taloon, jossa remontti ei ollut ajankohtainen.

H-talossa eLea on käytössä kahdeksassa ikäihmisten asuinhuoneistossa. Erinomaisten käyttökokemusten myötä sitä on päätetty laajentaa osaston kaikkiin huoneisiin syksyn 2017 aikana.

Osaston ylihoitaja kertoo eLean olevan yksi tärkeimpiä hoitajien työtä helpottavia työvälineitä. Hoitajat hyötyvät hälytysjärjestelmästä erityisesti yöaikaan, kun he saavat tiedon asukkaan liikkumisesta, WC-käynneistä ja mahdollisista kaatumisista. Aamuvuorossa taas on hyvä tietää, milloin tietyt asukkaat heräävät ja menevät kylpyhuoneeseen, jolloin hoitaja pääsee heti auttamaan. H-talossa ollaan tyytyväisiä myös eLean etukäteen ohjelmoitaviin asukaskohtaisiin toimintoihin, joista järjestelmä tarvittaessa hälyttää. Kouluasteikolla 4-10 hoitohenkilökunta antaa eLea:lle arvosanan kiitettävä 9.


Lisätietoja:
Tommy Dolivo, Senior Sales Manager
+358 40 6834114 tommy.dolivo(a)maricare.fi


MariCare Oy on edelläkävijä, jonka tuotteisiin kuuluvat ainutlaatuiset älylattiat ja kaatumisenilmaisimet. MariCare Oy tarjoaa myös joukon muita turvallisuustuotteita ikäihmisten palvelukoteihin parantamaan hoivatyön tehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua. MariCare Oy on yli 10 vuoden ajan kehittänyt merkittäviä innovaatioita, joiden ansiosta tuhannet ikäihmiset pystyvät elämään kodinomaisessa ympäristössä turvallisesti ja miellyttävästi.

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme kaikissa lisätiedusteluissanne.


1500 characters left