MariCare plejeløsninger forbedrer omsorg, nærvær og tryghed til borgerne


benefits

MariCare er den førende udbyder af sensorteknologier for Pleje- og Omsorgssektoren.

Siden indførelsen på markedet i 2005, har MariCare været en frontløber. Elsi® Sensorgulve blev valgt af mange danske kommuner, for dennes unikke nye funktioner til forbedret omsorg, nærvær og tryghed til borgerne på mange danske plejecenter.

Den største gevinst ved Elsi® Sensorgulvet er, at det er det første og eneste system på markedet, som dokumenteret i Finland kan reducere fald, samt medvirke til økonmiske besparelser, samt bidrage med øget tryghed og værdighed, jfr. de ønsker og krav som kræves indenfor pleje- og omsorgssektoren.

På globalt plan forventes antallet af personer over 60 år, vil stige fra lige under 800 millioner i dag til lige over 2 milliarder i 2050.

Økonomien er stram, ressourcer og personale kan i fremtiden være et problem, pleje- og omsorgssektoren skal forbedres. Mange tryghedsbesøg, tryghedsbesøg som mange gange er mere forstyrrende end gavnlige . Sygefravær grundet stress er kendt på pleje- omsorgssektoren.

MariCare Oy er det første selskab som udviklede sensorgulve system for pleje- og omsorgssektoren og sikkerhedssystemer til andre industrielle segmenter, og har i dag en track record på mere end 4000 installation referencer. Vores systemer er udviklet med tankegang af bedre pleje- og omsorgsservice og meget korte tilbagebetalingstider på investeringen i vores velfærdsteknologi systemer, med understøttende undervisning og implementering.

Elsi® Sensorgulv (Smart Floor) er primært et usynlig hjælpeværktøj for bedre pleje- og omsorg med faldforebyggelser og øget sikkerhed og tryghed, som inkludere tryghedsalarmer med bl.a faldalarm, sengealarm, toilethjælp, toiletalarm m. timer, demenssikring, positionering af kald , og indbrudsalarm m.v. som sended enten til Smart eller DECT telefoner. Et professionel proaktive kaldeanlæg, som understøtter den daglige pleje på Plejecentre, Seniorboliger, Rehabiliteringscentre og Hospitaler. Derudover indeholder systemet værktøjer for rapporting, statistik, afspilning alarm hændelser, og identificer adfærdsændringer 24/7, som eks. inaktivitet med følge af urinvejsinfektion (UVI). Disse tidlige advarsler reducere uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser og omkostningerne.

eLsa™ Activity Sensing er et trådløst tryghedsalarm til hjemmeplejen, specielt udviklet til hjemmeplejen, seniorboliger og eksisterende plejecentre, et system med indbygget trådløs faldalarm, natlys funktion, indbrudsalarm, røgalarmer, døralarm, rapporting af unormale adfærdsændringer i perioder med inaktivitet. Systemet er opbygget på en trådløs platform, som gør det nemt at installere eller fjerne, og sørger for et længere, bedre og mere værdigt liv i eget hjem.

Kontakt os

Vi vil med glæde hjælpe dig, send os din besked


1500 characters left