MariCare Systems för bättre hälsa och levnadsstandard


benefits

MariCare är den ledande leverantören av sensorteknik för vård- och omsorgssektorn.

Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution varit föregångaren och har valts för sin prestanda och för sina unika nya funktioner för förbättrad service och kvalitet inom äldrevården.

Den största vinsten är faktumet att Elsi® Sensor-tekniken har visat sig vara det första och enda systemet på marknaden som kan reducera antalet fall, främja kostnadsbesparingar för sina kunder och bidra till lösningar för säkerhet och välmående, utifrån de aktuella utmaningarna och kraven.

På global nivå kommer antalet personer över 60 år att vara drygt 2 miljarder 2050.

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar, resurser eller personal för att klara detta. Att hantera dagliga rutiner i äldreboenden tar i dag mycket tid.

Olyckor som inträffar under natten är både svåra att upptäcka och förhindra med dagens tillgängliga lösningar.

Det är mycket svårt att uppnå kostnadsbesparingar med dagens lösningar.

MariCare Oy är det första företaget som utvecklat ett sensorgolvsystem för hälsovårds- och omsorgssektorn. I dagsläget har vi utfört mer än 4000 installationer. Vårt system är utvecklat att hjälpa våra kunder erbjuda bättre service, och se till att investeringen betalar tillbaka sig snabbt.

Elsi® Smart Floor är i första hand ett osynligt hjälpmedel inom hälsovården för att förebygga fall och öka säkerheten. Systemet kan upptäcka fall från t.ex. sängar, toaletter, och kan även användas i demensboenden och som inbrottslarm. Elsi® Smart Floor är ett professionellt förebyggande hjälpmedel för vårdhem, äldreboenden, rehabilitationscenter och sjukhus. Systemet kan även upptäcka onormala beteenden 24/7 orsakade av t.ex. infektioner. Dessa tidiga alarm reducerar sjukhusvistelsetider och kostnader.

eLsa™ Activity Sensing är ett trådlöst hjälpverktyg speciellt utvecklat för privata hem, vårdboenden, och existerande äldreboenden. Systemet kan fungera som fall-alarm, nattljus-funktion, inbrottslarm, rökalarm, etc. Alarm kan utlösas från t.ex. onormalt långa tider av inaktivitet, toalettbesök m.m. Systemet är trådlöst och lätt att installera. Genom att öka säkerheten och tryggheten, kan eLsa ge möjligeten att bo längre i en hemmalik miljö.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left