MariCare Systems forbedrer helsetjenester og livskvalitet


benefits

MariCare er den ledende leverandøren av sensor- og pleieløsninger.

Siden introduksjonen i markedet i 2005 har Elsi Care Solution vært i front, og har blitt valgt til bruk i alders- og pleiehjem på grunn av sin ytelse og sine unike, nye funksjoner for bedre service og kvalitet.

Den største belønningen er at Elsi® Sensor-teknolog har vist seg å være det første og eneste systemet på markedet som kan redusere fall, støtte kostnadsbesparelser for kundene og bidra med løsninger for sikkerhet og velvære i henhold til de aktuelle utfordringer og krav.

På globalt nivå anslås det at antall personer over 60 år vil øke fra i underkant av 800 millioner i dag til i overkant av 2 milliarder i 2050.

Det finnes rett og slett ikke tilstrekkelig med penger, ressurser eller personell til å takle dette. Håndtering av daglige rutiner i omsorgsboliger tar for mye tid.

Ulykker som skjer i løpet av natten, er både vanskelig å fange opp og å forebygge med de løsninger som finnes i dag.

Kostnadsbesparelser er ekstremt vanskelig å oppnå med eksisterende løsninger.

MariCare Oy er det første selskapet som utviklet et sensorgulv system for Helse- og omsorgssektoren og sikkerhetssystemer til andre industrielle segmenter, og har i dag mer enn 4000 installasjon referanser. Våre systemer er utviklet med tankesett, bedre service og svært kort tilbakebetalingstid på investeringen i våre systemer.

Elsi® Smart Floor er primært en usynlig hjelpeverktøy for bedre pleie og omsorg, forebyggelser og økt sikkerhet, som inkluderer en rekke alarmer som fall, senge, toalett, toalett m. timer, demenssikring og innbrudds alarmer. Et profesjonell proaktiv hjelpeverktøy, som understøtter den daglige omsorgen på Sykehjem, Seniorboliger, samt rehabiliteringssentre og Hospitaler. I tillegg inneholder systemet verktøy for rapporting av unormal atferdsendringer 24/7, som følge av infeksjoner. Disse tidlige advarsler redusere upassende innleggelser og kostnader.

eLsa™ Activity Sensing er et trådløst hjælpeværktøj system, specielt udviklet til hjemmeplejen, seniorboliger og eksisterende plejecentre, et system med indbygget fald alarm, natlys funktion, indbrudsalarm, røgalarmer, døralarm, rapporting af unormale adfærdsændringer i perioder med inaktivitet og toiletbesøg. Systemet er opbygget på en trådløs platform, som gør det nemt at installere eller fjerne, og sørger for et længere, bedre og mere værdigt liv i eget hjem.

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne, vennligst send oss meldingen din


1500 characters left