Safety - Security - Savings

Løsninger for pleiehjem og eldreboliger, rehabiliteringssentre og privatboliger


Elsi Smart Floor

Profesjonell eldreomsorg

Elsi® Smart Floor sporer menneskekroppers bevegelse og posisjon i forhold til deres plassering på gulvet, for eksempel i pleiehjem eller omsorgsboliger for eldre osv.

Les meir


Elsi i pleiehjem

elsi smart gulv for omsorgshjem

Elsi Smart Floor reduserer skader og benytter pleiehjelpemidler for å gi proaktiv omsorg, noe som gir kostnadsbesparelser og mye mer

Les meir

eLea Activity Sensing

elea aktivitetssensor

Deteksjonsenheten er enkel å installere og overvåker beboernes bevegelser. I tilfelle det skjer et fall, sender enheten umiddelbart en alarm til en forhåndsvalgt mobil

Les meir


eLea i hjemmepleie

privat hjemmehjelp

eLea™ Activity Sensing gjør det mulig for eldre mennesker å bo lenger hjemme eller i et hjemmelignende miljø

Les meir

Elsi Smart Floor

Elsi Sensorgulv møter sykehjemmenes ønske om å: Redusere antall fall og fall med skader, kunne gi proaktiv omsorg, gi økt trygghet og verdighet til beboerne, redusere udekket behov som kan føre til atferdsforstyrrelser og sist men ikke minst få kostnadseffektive løsninger.

Elsi Sensorgulv er ikke synlig og dette gjør at boligen ser som et vanlig hjem. Beboere, slektninger og besøkende, får derfor ikke følelsen av å være på en instistusjon. Dette bidrar til økt livskvalitet for beboerne

.

 

eldreomsorg


planloesning for aldershjem

Elsi i pleiehjem


MariCare Solution har en rekke fordeler for beboere, sykepleiere, slektninger og leverandører av helsetjenester: Felles for disse fordelene er forbedret service og kvalitet.

Ved å være proaktiv bidrar Elsi Care Solution til at de riktige sykepleierne er på rett sted til rett tid.

Rutinesjekker vil reduseres slik at man sparer på begrensede ressurser og kan gi beboerne mer privatliv.

Livskvaliteten blir sterkt forbedret ved å ha konstant trygghet for at hjelp alltid er tilgjengelig når det trengs: 24/7, 365 dager i året.

 

elderly care floor


losninger for sykehusgulv

eLea Activity Sensing


eLea™ Activity Sensing er beste valg der det ikke er planlagt vesentlig renovering av eksisterende omsorgsboliger for eldre, der man vanligvis ville anbefalt Elsi Smart Floor.

eLea™ Activity Sensing er bygd på en trådløs plattform. Den er utviklet for å kunne gi en unik løsning for omsorg i private hjem og for eksisterende pleiehjeminstitusjoner med fokus på enkel installasjon (ingen kabler) og med et brukervennlig grensesnitt. Ulike alarmer og meldinger kan aktiveres eksternt, hus for hus, fra eLeas brukergrensesnitt.

 

sykehusbehandling


care home activity sensing

eLea i hjemmepleie


eLea™ Activity Sensing prioriterer beboerens sikkerhet. Løsningen består av en «smart stick» som enkelt kan festes på veggen i et rom. Enheten overvåker beboernes bevegelser, og dersom de skulle falle vil enheten umiddelbart sende en alarm til en forhåndsvalgt mobiltelefon. Denne løsningen kan også samle atferdsinformasjon om beboere som kan bidra til å fastslå om en beboer får nok søvn eller hvor ofte de spiser samt hvor mange ganger de har vært på toalettet/badet.
 

elea private home


aktivitetssensor for hjemmehjelp

dhsg activhls healthcareNew Care Solutionsnkontaktsif gruppenWelldana Innocare

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne, vennligst send oss meldingen din


1500 characters left