Elsi i pleiehjem


Elsi Sensorgulv er installert i mer enn 4000 sykehjemsleiligheter og etterspørselen er stigende. Dette er fordi systemet har verktøy og funksjoner som sykehjemmene etterspør for å best mulig kunne løse deres daglige utfordringer. Fallforebygging og atferdsendringer blant pasienter er viktige oppgaver som systemet bidrar til å løse effektivt. Det har også vist seg at Elsi Sensorgulv kan benyttes til å løse andre utfordrende oppgaver som våre kunder står overfor.

Elsi Sensorgulv kan enkelt installeres i både nye og eksisterende sykehjem.

ref Notteroy
Referansesykehjem: ” Bjønnes Bo og Aktivitetssenter” Nøtterøy, med i alt 16 boenheter

Elsi Sensorgulv møter sykehjemmenes ønske om å: Redusere antall fall og fall med skader, kunne gi proaktiv omsorg, gi økt trygghet og verdighet til beboerne, redusere udekket behov som kan føre til atferdsforstyrrelser og sist men ikke minst få kostnadseffektive løsninger.

Elsi Sensorgulv er ikke synlig og dette gjør at boligen ser som et vanlig hjem. Beboere, slektninger og besøkende, får derfor ikke følelsen av å være på en instistusjon. Dette bidrar til økt livskvalitet for beboerne.

Elsi Sensorgulvet har følgende funksjoner i dag:

thumb ELSI Care Solution 3D image ENG lores
Klikk for stort bilde

Elma® på sykehjem

Elma® Smart Detection er MariCares nyeste løsning: ikke-bærbart sensorsystem for bevegelse, fallvern,

aktivitet, respirasjon og innskuddsalarm. Elma®-sensoren viser om det er noen i et rom, oppdager og logger bevegelse på en svært diskré måte uten kameraer. Elma® sørger for effektiv fallpåvisning og fallvern. Brukergrensesnittet inneholder langtidsaktivitetsdiagrammer og alarmlogger: Diagrammene viser viktige endringer i atferd som skyldes at man bytter medisin, og andre rutinemessige endringer man ellers ikke legger merke til.

Elma® Smart Detection «All-in-One»:

  • Følger sanntidsaktivitet i rommet
  • Fallvern og fallpåvisning
  • Atferdsanalyser og -logger
  • Alarmsystem for ulykker
  • Respirasjonspåvisning og alarmsystem
  • Diskré – ingen kameraer eller utstyr på kroppen

Systemet sender alarmer og varsler til sykepleiernes mobiler eller nettbrett. Elma® omfatter følgende alarmer

 Elma alarms and nurse 03 NOR

Klikk for stort bilde

eLsa in Care Homes

eLsa™ Activity Sensing er det beste valget når kunden ønsker å forbedre Safety, Security og Savings i eksisterende pleieinstitusjoner for eldre, og som ikke krever montering av kabler i rom eller leiligheter

eLea aktivitetssensorsystem

eLsa™ Activity Sensing er beste valg der det ikke er planlagt vesentlig renovering av eksisterende omsorgsboliger for eldre, der man vanligvis ville anbefalt Elsi® Smart Floor. eLsa™ Activity Sensing er MariCares nyeste tilleggsløsning som er utviklet i nært samarbeid med MariCares kunder. Disse forespurte MariCare om å utvikle en tilsvarende løsning som Elsi® Smart Floor, men for kunder med eksisterende omsorgsboliger for eldre, som ikke krever større arbeider og installasjon.

eLsa™ Activity Sensing krever bare minimalt med kabelmontering i korridorene i omsorgsboligene, for den trådløse kommunikasjonen for detektoren for eLsa (for fall og aktivitet) og alt øvrig eLsa tilbehør. Tilleggsverdien er at alt eLsa tilbehør kan installeres i rom/leiligheter i løpet av kort tid. Dette innebærer at beboerne ikke behøver å flytte ut under installasjonen. Alt ytterligere eLsa tilbehør kan enkelt monteres i etterkant, og tilbehøret kan også senere flyttes dersom beboeren flytter til et annet rom.

aktivitetssensor for hjemmehjelp eLea

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne, vennligst send oss meldingen din


1500 characters left