Safety - Security - Savings

Lösningar för vårdboenden, äldreboenden, sjukhus, rehabiliteringscenter och privata hem


Elsi Smart Floor

professional elderly care

Elsi® Smart Floor spårar rörelsen och positionerna hos den mänskliga kroppen i förhållande till deras positioner på golvet, t.ex., i äldreboenden eller seniorlägenheter, etc.

Läs mer


Elsi i vårdboenden

elsi smart floor for care homes

Elsi Smart Floor minskar antalet fall-relaterade skador och är ett verktyg för förebyggande vård, vilket leder till kostnadsbesparingar och mycket mer

Läs mer

eLea Activity Sensing

elea activity sensing

Enheten som är lätt att installera, övervakar den boendes rörelser och om personen ramlar skickar enheten omedelbart en larmsignal till en förvald mobiltelefon

Läs mer

eLea i privata boenden

private home care

eLea™ Activity Sensing ger åldringar möjlighet att bo hemma eller i en hemmalik miljö längre

Läs mer

Elsi Smart Floor

Elsi Sensorgolv uppfyller dagens krav for äldreboende, som omfattar krav på: Minska antalet fall och fall-relaterade skador, förbättrade verktyg för förebyggande vård, förbättrad säkerhet och värdighet, och otillfredsställda behov som kan leda till beteendestörningar. Sist men inte minst kostnadsbesparingar.

Elsi Sensorgolv är osynligt, vilket hjälper lägenheten att se ut som ett normalt hem. Boenden och anhöriga får inte intrycket att de är på en äldreboende eller ett sjukhus, vilket stimulerar deras sinnen.

 

elderly care

 
senior care home layout

Elsi i vårdboenden


MariCare Solution har en rad fördelar för boende, vårdpersonal, anhöriga och vårdgivare: de gemensamma fördelarna är bättre service och kvalitet.

MariCare Solution är proaktiv och ser till att rätt vårdpersonal är på rätt plats vid rätt tid.

Antalet rutinkontroller minskas för att spara på redan begränsade resurser och förbättrar integriteten för de boende.

Livskvaliteten förbättras avsevärt med en konstant försäkran om att hjälp alltid finns tillgängligt när den behövs: 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

 

elderly care floor

 
hospital floor solutions

eLea Activity Sensing


eLea™ Activity Sensing är det bästa valet när befintliga äldreboenden inte har några planlagda större renoveringar vid vilka Elsi Smart Floor normalt skulle ha rekommenderats.

eLea™ Activity Sensing består av en trådlös plattform. Den har utvecklats för att tillhandahålla en unik lösning för privat hemsjukvård och för befintliga vårdinrättningar med fokus på enkel installation (inga kablar) och ett användarvänligt gränssnitt. Olika larm och meddelanden kan aktiveras med fjärrstyrning från eLea användargränssnittet.

 

hospital care

 
care home activity sensing

eLea i privata boenden


eLea™ Activity Sensing är lätt att installera, och förbättrar den boendes säkerhet och trygghet. Den här lösningen består av en diskret smartstick, som enkelt kan installeras på väggen i ett rum. Detekteringsenheten övervakar den boendes rörelser och om personen ramlar skickar enheten omedelbart en larmsignal till en förvald mobiltelefon. Lösningen kan också samla in beteendedata från den boende, vilket kan hjälpa till att avgöra om personen får tillräckligt med sömn, hur ofta de äter och hur många toalettbesök de gjort.
 

elea private home

 
home care activity sensing

dhsg activhls healthcareNew Care Solutionsnkontaktsif gruppenWelldana Innocare

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left