Elsi i vårdboenden


Elsi Sensorgolv är nu installerat i mer än 4000 äldreboende-lägenheter. Efterfrågan är hög och stiger. Systemet erbjuder de verktyg och effekter som verksamheten efterfrågar, och hjälper vårdpersonalen med de dagliga utmaningarna. Fallprevention och beteendeförändringar bland invånare är stor utmanande uppgift, men det finns även många andra utmaningar som kunder bekräftar kan lösas med Elsi Sensorgolv.

ref vasteras grano intro
Refrens Äldreboende ”Hälleborg” Västerås Kommun, Hälleborg har 120 lägenheter

Elsi Sensorgolv uppfyller dagens krav for äldreboende, som omfattar krav på: Minska antalet fall och fall-relaterade skador, förbättrade verktyg för förebyggande vård, förbättrad säkerhet och värdighet, och otillfredsställda behov som kan leda till beteendestörningar. Sist men inte minst kostnadsbesparingar.

Elsi Sensorgolv är osynligt, vilket hjälper lägenheten att se ut som ett normalt hem. Boenden och anhöriga får inte intrycket att de är på en äldreboende eller ett sjukhus, vilket stimulerar deras sinnen.

Elsi Sensorgolv har följande funktioner idag:

thumb ELSI Care Solution 3D image ENG lores
Klicka på bilden för att förstora

Elma™ på vårdboenden

Elma™ Smart Detection är MariCare’s senaste lösning: ett icke bärbart sensorsystem för rörelsedetektering, fallförebyggande, aktivitetsvisning, andning och inbrottslarm. Elma™-sensorn indikerar närvaro av en person i ett rum, upptäcker och loggar rörelse på ett mycket diskret sätt, inga kameror behövs. Elma™ möjliggör effektiv falldetektering och förebyggande insatser. Användargränssnittet inkluderar långsiktiga aktivitetsdiagram och larmhistorik: diagrammen visar avgörande beteendeförändringar som kan vara ett resultat av ändrad medicinering eller andra rutinförändringar som annars skulle gå obemärkt förbi.

Elma™ Smart Detection ger er ”Allt-i-Ett”:

  • Följa realtidsaktivitet i rummet
  • Fallförebyggande och upptäcka fall
  • Beteendeanalyser och inspelningar
  • Larmsystem vid olyckor
  • Andningsanalys och larmsystem
  • Inte inkräktande – inga kameror eller bärbara larmenheter behövs

Systemet skickar larm och varningar till personalens mobila enheter. Elma™ innehåller följande larm:

Elma alarms and nurse 03 SWE
Klicka på bilden för att förstora

 

eLsa i vårdboenden

eLsa™ Activity Sensing är det bästa valet när kunden vill förbättra säkerheten och tryggheten och minska på kostnaderna i befintliga äldreboenden utan att det behövs någon kabelinstallation i rum eller lägenheter.

eLea activity sensing system

eLsa™ Activity Sensing är det bästa valet när befintliga äldreboenden inte har några planlagda större renoveringar vid vilka Elsi® Smart Floor normalt skulle ha rekommenderats. eLsa™ Activity Sensing är MariCares senaste tillskott och har utvecklats i nära samarbete med MariCares kunder som bad MariCare att utveckla en liknande lösning som Elsi® Smart Floor, men för kunder i befintliga äldreboenden utan att det krävdes större arbete eller installationer.

eLsa™ Activity Sensing kräver endast minimal kabelinstallation i korridorerna på äldreboendet för den trådlösa kommunikationen, för eLsa fall-/aktivitetsdetektor och alla andra eLsa-tillbehör. Mervärdet är att alla eLsa-tillbehör snabbt och enkelt kan installeras i rum/lägenheter, vilket innebär att den boende inte behöver flytta under installationen. Alla extra eLsa-tillbehör kan dessutom enkelt installeras i efterhand utan att den boende behöver flytta.

activity sensing in home care eLea

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left