Elsi® Smartgulv pilot prosjekt, utført av Helsinki kommune sammen med Aalto Universitetet i perioden 2006 til 2010, dokumenterte de ulike fordelene med denne løsningen. I tillegg til å bevise at systemet var kostnadsbesparende på alle relevante områder, fikk man også meget gode tilbakemeldinger fra både personalet og beboerne på pleiehjemmet.

kustaankartano

Ytterligere forskningsstudier på effektene ved bruk av Elsi® Smartgulv i 2012, kunne også konkludere med at de avdelingene som var utstyrt med Elsi systemet, ble ansett som mer attraktive å arbeide i for pleiepersonalet. Dette ble begrunnet med at de fikk bedre tid til å utføre faktisk omsorgsarbeid for beboerne og kunne dekke deres behov på en langt bedre og mer givende måte, enn på andre avdelinger.

Både personalet og pårørende rapporterte at de avdelingene som benyttet Elsi, var langt mer beboervennlig enn tilsvarende avdelinger uten systemet. Det at hjelp alltid var tilgjengelig ved behov, medvirket også til å øke livskvaliteten for beboerne.

 

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne, vennligst send oss meldingen din


1500 characters left