Elsi Sensorgolvet, teknologin som gör livet lättare på Bjønnesåsen Bo- og aktivitetscenter i Nøtterøy, som har Elsi sensorgolv från MariCare i 16  boenheter.

Äldreboende ”Hälleborg” i Västerås Kommun, Sverige har 120 lägenheter och är MariCare's största referens med tanke på antal lägenheter. Elsi Smart Floor, och eLea Activity Sensing är installerad i alla 120 lägenheter.

Äldreboendet "Plejecenter Bertram Knudsensvej" i staden Kolding Danmark med 90 stora lägenheter var ett av det första som beställde Elsi® Smart Floor i Danmark.

Äldreboendet "Plejecenter Skovhuset" i staden Hillerød Danmark är Elsi-teknikens största vårdhemsprojekt. Vårdhemmet har 104 stora lägenheter, där alla installerats med Elsi® Smart Floor.

Future Care Home "Fremtidens Plejehjem" i staden Ålborg i Danmark har förberetts för framtiden med de senaste och nyaste välfärdsteknologierna. Elsi® Smart Floor är en av dessa nya teknologier och har installerats i 75 lägenheter.

Elsi® Sensorgolv pilotprojekt genomfört av Helsingfors-stad tillsammans med Aalto universitet mellan 2006-2010 visade tydligt på fördelarna med Elsi-lösningen. Inte bara kunde kostnadsbesparing göras, även feedback från sköterskor och boende var extremt positiv och uppmuntrande.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left