eLsa i vårdboenden

Den boende är alltid vår första prioritet. Elsi® Smart Floor har visat sig kunna öka den boendes säkerhet och trygghet. Personalen är vår andra prioritet. Kommunikationen mellan den boende och personalen är det viktigaste när ökad säkerhet och trygghet krävs. De anhöriga är vår tredje prioritet eftersom de alltid bryr sig om sina närmaste. Vi tänker också mycket på slutkunden som gör investeringen. Lösningen förbättrar livskvaliteten för de boende och ger dessutom lägre kostnader.

eLsa™ Activity Sensing har utvecklats för vårdhem för att förbättra säkerheten och tryggheten. Vi har kunnat implementera eLsa™ Activity Sensings-funktioner liknande dem i Elsi® Smart Floor-systemet. Installation har varit en viktig prioritering så att den enkelt kan utföras av de boende i lägenheten. Vår andra prioritering är kostnaden eftersom vi är övertygade om att eLsa™ Activity Sensing Solution har samma fördelar som vårt Elsi® Smart Floor, när vi jämför den totala investeringen.

benefits with activity sensing in carehomes

 
eLsa™ Activity Sensing aktivitetsövervakning visar aktiviteterna under dagen. Aktivitetsuppföljningen övervakar dygnets olika funktioner, som sömn, måltider, sovposition, utomhusaktivitet och användning av badrum.

 

eLsa User Interface

eLea Care Homes UI


eLsa Report Graphs

eLea Care Homes report graphs

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left