Se hur Elma® Smart Detection fungerar i praktiken


Elma® sensorn installeras i det övre hörnet av rummet där det är bäst vy över ett större område (inklusive toalettdörren och entrén). En sensor täcker ett avstånd på cirka 10m. Elma® kommunicerar via en trådbunden (PoE) eller trådlös (Wi-Fi) infrastruktur med tillgång till ett användarvänligt användargränssnitt. Elma® går snabbt och enkelt att installera – även i befintliga byggnader.

Elma® sensorn fungerar som en hub via sin inbyggda BLE (Bluetooth) som kopplar ihop flera enheter, t.ex. armbandslarmknapp och närvaro- och överfallsenheter från MariCare.


Att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt kan förbygga fall och stödja förebyggande demensvård.

Elmo sensor

Vårdgivaren kan se uppspelningar av händelser eller en livestream från en enskild lägenhet eller hela avdelningen: denna funktion underlättar nattpersonalens arbete genom att identifiera eventuellt sömnlösa boende genom den fjärrstyrda diskreta visuella besöksöversikten.

Användningen av teknik gör att personalen kan lägga mindre tid på rutinkontroller och mer tid på vård vilket gör att personalen blir mer tillgänglig för att assistera och hjälpa till i alla rum/lägenheter.

Med Elma® kan en mer riktad förebyggande insats göras så att äldre medborgare kan bevara och främja sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt funktionsförmåga och livskvalitet så länge som möjligt. Elma® låter dig hjälpa till i framkant istället för när något redan gått fel!

Elmo screenshot


Andningsövervakningssystem, sömnstörning/apné- och trycksårs förebyggande

Elma® Smart Detection ger dig möjlighet att drömma....

Tänk dig om du kunde få information om oregelbunden andning, sömnapné, sömnmönster, eller att förhindra trycksår – och allt detta utan att en person är i direkt kontakt med en sensorenhet.

Allt detta och mycket mer kan uppnås med Elma® Smart Detection sensorn som installeras rakt ovanför sängen.


 


MariCare, din tekniska partner inom välfärdsteknologi, tillsammans säkrar vi lösningar för framtiden inom vård och omsorg!

Har vi väkt ditt intresse och vill du veta mer? Kontakta oss och vi kan ordna ett online möte för att ge ytterligare information eller ordna en demo hos er.

Kontakta oss

 Ni är alltid välkomna att besöka vår demolägenhet.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left