Norway

Nøtterøy Kommune, Dersom en pasient faller på rommet, vil personellet bli varslet og kan raskt komme til for å undersøke pasienten, forteller Reidar Thoresen, institusjonsleder ved Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter på LFH Velferdsteknologi Magazine på side 9. http://lfh.no/wp-content/uploads/2014/12/Bilag-DN-Velferdsteknologi.pdf

The Norwegian municipality, If a patient falls in the room, the personnel will be notified and can quickly get to the in order to examine the patient, "says Reidar Thoresen, institutional Director at Bjønnesåsen Elderly Care Center. http://lfh.no/wp-content/uploads/2014/12/Bilag-DN-Velferdsteknologi.pdf

Contact Us

We are happy to help you, send us your message.


1500 characters left