MVT 2016 ”Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa” en efterlängtad arena för framtiden inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

MariCare och återförsäljare N-Kontakt AB, kommer att presentera sin senaste innovation på sin Elsi® Sensorgolv system, och dess nya trådlösa hemvård lösningar eLea™ Activity Sensing.

Link to MVT 2016 MariCare stand (I will update it and send it later)

Visit MariCare and reseller N-Kontact AB stand E: 11 on the MTV 2016 Fairs, “Swedish meeting place for welfare technology and e-health" Kista Mässen 3 to 4 February 2016 in Stockholm.
MariCare and reseller N-Kontakt AB will present its newest innovations on the Elsi® Smart Floor system, and its newest innovation eLea™ Activity Sensing system for the home care sector.

Contact Us

We are happy to help you, send us your message.


1500 characters left