Det kan vara väldigt svårt för människor att lämna ett ställe de har bott på i flera år, kanske till och med i årtionden. Men det finns en tidpunkt då det blir oansvarigt och opraktiskt för äldre att bo kvar hemma. När deras hälsotillstånd innebär att de blivit för sårbara, säger det logiska förnuftet att de är tryggare i ett vårdhem, trots den känslomässiga kopplingen till det egna hemmet. Tack vare utvecklingen av professionella vårdtekniker finns det nu alternativ tillgängliga som möjliggör rehabilitering i hemmet istället för på en vårdinrättning.

MariCare är ett finskt företag som tillverkar smarta golv och smarta upptäcktstekniker – system som använder sig av sensorer för att övervaka säkerheten för sårbara boende genom att spåra deras rörelser och varna vårdpersonal om nödsituationer som kan kräva deras hjälp, som ett fall. För vårdleverantörer och kommuner innebär implementeringen av dessa tekniker att det är fullt möjligt för äldre människor att bo kvar i sina hem några år längre än de vanligtvis skulle.

Ett vakande öga

Ett av de system som MariCare har tagit fram kallas eLea™ och använder trådlösa sensorer som placeras ut på olika platser i byggnaden för att känna av när någon går in i och lämnar ett rum, samt om personen i fråga kan ha ramlat.

Palle Stevn, COO på MariCare, förklarar detta närmare: ”När vi började skissa på eLea™-systemet hade vi ambitionen att göra samtliga boendemiljöer för äldre tryggare och säkrare, utan att vårdpersonal eller vårdande släktingar skulle behöva finnas tillhands dygnet runt. Vi ville också undvika större ombyggnader i lokalerna där systemet installeras. Med eLea™ har vi tagit fram ett smart sätt att göra det möjligt för tekniken att hålla ett vakande öga på äldre utan att det inkräktar på deras vardag.”

”Systemet fungerar genom två upptäcktsfält som omfattar hela rummet – ett placerat i brösthöjd och ett under midjehöjd. När en person kommer in i rummet aktiveras eLea™ eftersom personen i fråga befinner sig i båda upptäcktsfälten. Om personen ramlar aktiveras det övre upptäcktsfältet, vilket indikerar till systemet att ett fall kan ha inträffat. eLea™ skickar då ett alarm till en förvald telefon eller smart enhet, så att någon kan kontrollera att allt är ok – oavsett om det är specialutbildad vårdpersonal eller en släkting.”

Alarmet fungerar tack vare trådlös ”EnOcean”-teknik, som gör att falldetektorn kan kommunicera med en fjärrgateway i byggnaden, som i sin tur skickar informationen till eLea™-molnservern. Därifrån överförs den till en mottagande smartphone. Alarmet utgör i sig självt en smart teknikenhet, men Palle lyfter gärna fram de funktioner som gör det ännu smartare.

”Det är inte nödvändigtvis effektivt att någon genast besöker huset om alarmet aktiveras, så upptäcktsfältet är en viktig designfunktion eftersom det med exakthet kan avgöra vad som utgör och inte utgör en nödsituation”, berättar han. ”Eftersom eLea™ kräver att både det övre och undre upptäcktsfältet reagerar för att alarmet ska aktiveras, innebär det exempelvis att mindre varelser, som hundar, kan gå in i rummet utan att något händer.”

Men upptäcktssystemet aktiveras inte bara automatiskt – MariCare har lagt till en alternativ funktion som ger boende möjlighet att aktivera ett manuellt alarmsystem som kommunicerar på samma sätt. ”Vi kan ansluta knappar som larmar vårdpersonal och placera dem runtom i byggnaden, eller på ett armband som bärs av användaren”, fortsätter Palle. ”Det skapar två kommunikationsalternativ. På detta sätt har den boende möjlighet att slå larm så att vårdpersonalen kan kontakta henne eller honom direkt och ta reda på om något har hänt.”

Smart programvara, smart installation

Systemet är inte bara sofistikerat så till vida att det upptäcker när en boende kan behöva akuthjälp – det kan också användas för att spåra beteendemönster som kan indikera ett dolt hälsoproblem: ”Alla data som systemet tar emot lagras och kan kommas åt av en vårdoperatör, vilket innebär att hon eller han kan spåra en boendes rörelser och se hur ofta personen i fråga går in i och ut från ett rum”, förklarar Palle. ”Om en boende exempelvis går upp för att använda toaletten flera gånger under natten, kan det uppmärksamma den medicinska personalen på en sjukdom som de kanske annars skulle ha missat – våra kunder har redan rapporterat sådana fall till oss.”

Vad gäller installationen är de trådlösa detektorerna lätta att montera i rummet. Endast enkla verktyg behövs och de trådlösa detektorerna drivs med batterier som räcker cirka tolv månader. Det innebär att systemet kan börja användas nästan direkt, samtidigt som man undviker att störa den boende.

En annan sak som boende kan oroa sig för när det kommer till ett sådant system är hur mycket det påverkar inredningen i hemmet. Samtliga trådlösa sensorer har dock en minimalistisk, skandinavisk design och syns knappast i rummet: ”Utseendet var en väldigt viktig faktor för oss under utvecklingen av eLea™”, säger Palle. ”Hela poängen med systemet är att det ska fungera som en osynlig sjuksköterska, så man ska nästan inte lägga märke till det.”

Oavsett om de används för att ge äldre möjlighet att bo kvar hemma längre, eller i privata vårdhem för att ge de boende större oberoende, är det innovativa, professionella vårdtekniker som upptäcktssystemet eLea™ som bidrar till att boende känner sig tryggare i sin hemmiljö, vilket också ger deras släktingar större sinnesro.

http://www.byggkontakt.nu/produktnyhet/maricare-elea-skapar-tryggare-hem-dar-aldre-kan-bo-langre/

Contact Us

We are happy to help you, send us your message.


1500 characters left