Originally published: http://epaper.nordiskemedier.dk/nordiskemedier/277/ (page 33)


Welldana Innocare præsenterer eLea, en sensorteknologi, der skaber overblik og tryghed

Er det muligt - ved tidlig teknologiindsats – at ”lære” borgere i det tidlige stadie af demenssygdommen, at være omgivet af - og blive bekendt med - teknologi og moderne hjælpemidler?

Det er temaet for Welldana Innocares stand i 2018.

Virksomheden har arbejdet sammen med gode samarbejdspartnere i kommunerne på at blive klogere på, hvordan man kombinerer faglig indsats og teknologiske muligheder.

Man arbejder ud fra antagelsen om, at jo tidligere man som dement vænner sig til nye hjælpemidler, jo mere forstår man, at de er en hjælp, når først demensen er fremskreden. Ønsket er, vi kan forbedre mulighederne for selvhjulpenhed for den demensramte og tryghed og aflastning for de pårørende. I sidste ende er målet, at demensramte borgere kan blive boende i eget hjem så længe som muligt.

- Tidlig teknologiindsats for borgere med demens, drømmer vi om, kan blive en indsats, der går hånd i hånd med de øvrige tidlige indsatser i kommunerne fremover. Derfor er temaet omdrejningspunktet for vores stand på Health and Rehab i år, lyder det fra Welldana Innocare.

Udgangspunktet er to aktivitetsområder:
1. Tryghed og sikkerhed i hverdagen
2. Motion og bevægelse i hverdagen

Welldana Innocare præsenterer et udsnit af egne demensteknologier, der understøtter disse aktivitetsområder. Og man kommer til at introducere et helt nyt produkt, eLea, som er en sensorteknologi, der kan hjælpe med at skabe overblik over borgerens aktivitetsniveau i dagligdagen og skabe tryghed ved hjælp af f.eks. faldalarm, brandalarm og indbrudsalarm. eLea er nyeste skud på stammen fra den finske producent Maricare, som mange nok kender for det intelligente gulv til plejecentre: Elsi Floor.

Mød Welldana Innocare på stand C1-072.

eLea in health and rehab

Contact Us

We are happy to help you, send us your message.


1500 characters left