eLsa i privata boenden


eLsa™ Activity Sensing förbättrar produktiviteten och kvaliteten i omvårdnaden, ökar säkerheten och gör det möjligt att bo längre i en hemlik miljö

home care fall alarm

Vi vet alla att fall eller rädsla för att falla är en av huvudorsakerna till att äldre flyttar till ett vårdboende. Med hjälp av tekniskt stöd kan de äldre bo kvar längre i sitt hem, ett hem som de kanske har bott i mer än 30 år. De äldre kan bo kvar längre i sitt eget hem när deras hem har stöd av eLsa™ Activity Sensing. Lösningen är ett trådlöst system som enkelt kan installeras utan större ombyggnader eller ändringar i hemmet. Lösningen gör det möjligt för slutkunden att ändra eller uppgradera systemet med något av Lea-tillbehören.

elea home care accessories

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left