Safety - Security - Savings

Lösningar för vårdboenden, äldreboenden, sjukhus, rehabiliteringscenter och privata hem

senior care home layout

Elsi® Smart Floor

Elsi® Smart Floor spårar rörelsen och positionerna hos den mänskliga kroppen i förhållande till deras positioner på golvet, t.ex., i äldreboenden eller seniorlägenheter, etc.

 

 

Läs mer

hospital floor solutions

Elsi i vårdboenden

Elsi® Smart Floor minskar antalet fall-relaterade skador och är ett verktyg för förebyggande vård, vilket leder till kostnadsbesparingar och mycket mer

 

 

Läs mer

Elma alarms

Elma® Smart Detection

Elma® Smart Detection är ett unikt sensorsystem med fokus på att förebygga fall, sömnstörning/ apné övervakning, förebygga trycksår, beteendeförändring och inbrottslarm

 

 

Läs mer

Elma in Care Homes

Elma® i vårdboenden

Elma® ökar de boendes livskvalitet på många sätt, minskar skador och dyra sjukhusinläggningar, sparar sjukvårdsresurser och minskar personalens stressbelastning och sjukfrånvaro

 

 

Läs mer

care home activity sensing

eLsa™ Activity Sensing

Enheten som är lätt att installera, övervakar den boendes rörelser och om personen ramlar skickar enheten omedelbart en larmsignal till en förvald mobiltelefon

 

 

Läs mer

home care activity sensing

eLsa i privata boenden

eLsa™ Activity Sensing ger åldringar möjlighet att bo hemma eller i en hemmalik miljö längre

 

 

Läs mer

senior care home layout


Elsi Smart Floor


Elsi® Smart Floor spårar rörelsen och positionerna hos den mänskliga kroppen i förhållande till deras positioner på golvet, t.ex., i äldreboenden eller seniorlägenheter, etc.

 Läs mer

 

 

 


hospital floor solutions


Elsi i vårdboenden


Elsi Smart Floor minskar antalet fall-relaterade skador och är ett verktyg för förebyggande vård, vilket leder till kostnadsbesparingar och mycket mer

 Läs mer

 

 

 


Elma alarms


Elma® Smart Detection


Elma® Smart Detection är ett unikt sensorsystem med fokus på att förebygga fall, sömnstörning/ apné övervakning, förebygga trycksår, beteendeförändring och inbrottslarm

 Läs mer

 

 

 


Elma i vårdboenden


Elma® i vårdboenden


Elma® ökar de boendes livskvalitet på många sätt, minskar skador och dyra sjukhusinläggningar, sparar sjukvårdsresurser och minskar personalens stressbelastning och sjukfrånvaro

 Läs mer

 

 

 


care home activity sensing


eLsa Activity Sensing


Enheten som är lätt att installera, övervakar den boendes rörelser och om personen ramlar skickar enheten omedelbart en larmsignal till en förvald mobiltelefon

 Läs mer

 

 

 


home care activity sensing


eLsa i privata boenden


eLsa Activity Sensing ger åldringar möjlighet att bo hemma eller i en hemmalik miljö längre

 Läs merAuthorized Partners


dhsg activhls healthcarenew care solutions

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna, vänligen sänd oss ditt meddelande


1500 characters left